Eмоционално изнудване: Ако ме обичаш


Малкият семеен ресторант в края на дългата улица се радваше на много посетители. И макар повечето да изглеждаха като най-обикновени хора, всеки имаше своята уникална съдба.

Нека поспрем пред витрината за малко и да видим какво се случи с две влюбени двойки в събота вечер.

***

–          От самото начало си знаех, че си използвачка. Сега вече го и доказа! – Мъжът бе с гъсти, свъсени вежди и внушителна фигура. Често удряше по масата и си изпускаше нервите.

–          Що за глупости са това? Знаеш, че те обичам, точно за това го споделям с теб… – Момичето понечи да се защити, ала веднага бе прекъсната и се сви като уплашен заек. Нежна и крехка, със сребристоруса коса и неспокойни кафяви очи, тя винаги гледаше в земята, докато разговаряше с хората.

–          Обичала ме била! Я не ме разсмивай! Ако ме обичашe, дори нямашe да обсъждаме този въпрос. Ти какво, поставяш образованието си над връзката ни? – Тя не смееше да вдигне глава, за да не види никой напиращите сълзи под клепачите й. – Какво не ти давам, а? Какво не си получила?

–          Нищо, но…

–          Тогава приключваме с тази тема! – Той я сграбчи грубо за брадичката и я принуди да го погледне. – Ясен ли съм? Ако ме обичаш, няма да заминеш. Нямам намерение да те чакам цели шест месеца! А вече съм инвестирал твърде много в теб, за да те зарежа. Решавай!

–          Добре… – Преглътна сълзите си и се принуди да се усмихне. – Както кажеш.

–          Добро момиче! – той я пусна и се върна към вестника си.

А в нейното съзнание не спираше да се върти усещането за дежа вю. Виждаше тираничната си майка, която й крещеше от леглото, в което бе прикована. „Ако ме обичаш, ще правиш каквото аз кажа! Длъжна си!”

***

–          Въобще не ме интересува за какво спестяваш! За какво изобщо ме занимаваш с проблемите си? Това е моята сватба! – Брюнетката разтърси лъскавата си грива, скръсти ръце и нацупи плътните си устни. – И искам да бъда като принцеса на нея. Как смееш да ми отнемаш мечтата!

–          Извинявай, тебе какво те вълнува повече? – Мъжът срещу нея бе сравнително млад, с будни и интелигентни черни очи, под които вече имаше също тъй черни кръгове от хронично недоспиване. От самото начало на връзката им, красивата му приятелка не спираше да го упреква за това как няма време за нея и че е женен за работата си. Колкото повече наближаваше сватбения им ден, толкова повече възелът около врата му се затягаше. – Дом и стабилно бъдеще? Не, ти просто искаш да се изфукаш пред всички с онази нелепа бяла рокля тип сватбена торта. Кой ще бъде следващия каприз?

–          Един истински мъж не би ме поставял пред такъв ултиматум! – изкрещя темпераментната дама. Няколко посетители вече ги гледаха странно. – Ще намериш начин да се справиш със ситуацията, и въобще не ме интересува какъв е той. Ако ме обичаш,  ще го направиш!

–          А една истинска дама надали би се държала като теб!

–          Като ми предложи, ти ми обеща приказка! И аз си искам приказката. Друго не ме интересува! – Тя се усмихна хитро. – Мисля, че за всичко, което ти давам, заслужавам своя вълшебен ден.

–          Добре, добре… – той разтри слепоочията си, за да овладее пулсиращото главоболие. – Само моля ти се, без повече скандали.

–          Колко си сладък! – Чернокосата го олигави така както би целунала любимото си куче.

А в главата му сякаш нещо се срути. Бентът се пропука и лавината от проблеми и отлагани конфликти бе на път да се отприщи.

***

Една от сервитьорките – младо момиче с дълга, черна коса и дяволити очи – се приближи до масата, на която вечеряха пищната дама и изтощения й кавалер. Със спокоен, професионален тон тя им обясни, че е станала грешка и че на това място има резервация за девет часа. Извини им се за грешката и им предложи да ги премести на единствената маса, където това бе възможно. А именно, при плахата девойка и навъсения й придружител.

Не е нужно да ви обясняваме какъв вой до небето нададе принцесата, нали? Тя тропа с крак, сърди се като малко дете, заяви, че в по-лош ресторант не е стъпвала. Мъжът с нея се чудеше защо земята никога не се разтваря, когато най-много има нужда от това. Не е нужно да ви описваме и гневната реакция на мрачния тип със свъсените вежди, нали? Заяви на самоуверената сервитьорка, че е адвокат и че ще ги скъса от съдебни дела. Срещна бурна подкрепа от страна на брюнетката.

Накрая келнерката, която през цялото време дори не трепна, разряза Гордиевия възел и предложи на всички замесени безплатен десерт и талон за отстъпка при следващото им посещение.

Това някак си успокои духовете и четиримата неохотно склониха да поделят масата.

Неловкото мълчание помежду им не продължи дълго, тъй като чернокосата веднага възобнови темата за сватбените им планове.

–          За Бога, наистина ли държиш да се караме пред напълно непознати хора и по този въпрос! – Бъдещият младоженец стискаше една салфетка толкова силно, че кокалчетата на пръстите му побеляха. – Ще го обсъдим вкъщи, ясно? – После се обърна към другата двойка. – Много ви моля да ни извините. Обикновено…

–          Не се притеснявайте, няма проблем… – опита се да каже русото момиче. Любимият й обаче не бе на същото мнение.

–          Тебе кой те пита? – изсъска той и изгледа тежко мъжа срещу себе си. – Има проблем! Излязъл съм да изкарам една приятна вечер с годеницата си. И въпреки смешно високите цени на тая скапана макаронаджийница, съм принуден…

–          Извинете! – Спорът бе прекъснат от две подпиращи се една на друга момичета, явно в нетрезво състояние. – Прощавайте за безпокойството, но бихме искали да ви благодарим.

Туш. Даже чернокосата бе загубила дар слово от тази странна намеса.

– Тази вечер двете бяхме излезли да се напием, защото приятелите ни ни зарязаха. – обясни едната.

– Обаче само като ви слушаме как се карате за най-малкото нещо, внезапно се почувствахме много щастливи, задето сме сами! – допълни другата. – Затова ви благодарим. Хайде, маце, клубовете ни зоват. – И двете се изнесоха към изхода, като не преставаха да се хилят.

Чернокосата изсумтя нещо под нос и вирна презрително глава. Нацупеният тип заяви, че ще се постарае до месец заведението да е спуснало кепенци и че му е писнало от ненормални.

А русата девойка и нещастният младоженец се спогледаха за миг през масата, сякаш внезапно осенени от вдъхновение. Почти в един глас те станаха и заявиха:

–          Сватбата се отменя!

–          Заминавам за Англия!

–          Моля?! – На вече бившата булка още малко оставаше да й излезе пяна от бяс. – Как смееш да ми го причиняваш? Що за капризи са това? Ти не ме обичаш!

–          Не по-малки от твоите. – заяви й той с ледена усмивка и хвърли една едра банкнота на масата. – Задръж рестото. И още тази вечер искам да си се изнесла от апартамента ми.

–          Малка кучко, ти за коя се мислиш? – авторитетният тип изглеждаше готов да я удуши. За първи път от години тя не трепна под силата на погледа му. – Никъде няма да ходиш. Моя си. Твърде много съм платил за теб. Пък и ако ме обичаш…

–          Знаеш ли… – прекъсна го небрежно доскорошната му годеница. – Намери си друга реплика, тази се изтърка. Нито един от вас… – тя посочи към него и към чернокосата. – … си няма идея за какво говори. Аз приключих. Не ме чакай.

–          Искаш ли да те откарам донякъде? – попита я черноокият, чиято умора внезапно се бе изпарила. Двамата излязоха от ресторанта под акомпанимента на сочните псувни на юриста и убедителния плач на принцесата. Какво се случи с тях, в случая не е важно.

А сервитьорката стоеше на прага на кухнята и потриваше доволно ръце. Собственикът на заведението я гледаше на кръв.

– Още едно такова представление и си уволнена!

– О, я стига! Когато хората не знаят какво е добро за тях, сме длъжни да се намесим!

2 thoughts on “Eмоционално изнудване: Ако ме обичаш

  1. Ще прозвучи неискрено, но удоволствието е изцяло мое. 🙂 Радвам се на аплодисментите, но още повече се радвам на коментарите. По възможност не тези на Лилия. 😉

Leave a Reply to ikaria Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s